Léčení nadváhy - štíhlá linie

Problémy s nadváhou

 

Co je to obezita

Obezita je významným problémem v dnešní společnosti. Její stoupající výskyt není projevem pouze genetických faktorů, ale především je to dáno dnešním životním stylem. Obezitu můžeme zjednodušeně definovat jako nadměrné množství tělesného tuku, který se mění v závislosti na pohlaví a věku. Za obézní považujeme ty, u kterých podíl tělesného tuku je vyšší o 20 a více procent než je jejich ideální váhové rozpětí. Pokud se toto nadměrné množství dostane nad 50 a více procent, označuje se jako morbidní ( těžká, extrémní ). Výpočet BMI nám jednoduše určí orientační stav našeho těla.
Obezita je chronické onemocnění, které zvyšuje riziko rozvoje dalších závažných zdravotních komplikací. Jako příklad můžeme uvést diabetes 2. typu, zvýšení cholesterolu, srdečních chorob, mozkové mrtvice, bolesti kloubů, problémy psychického rázu a jiné.

 

Jak vzniká obezitaPacientka

Obezita nemá často pouze jednu příčinu. Přesto však lze vybrat jednu z nejčastějších a významných. Tou je energetická nerovnováha. Příjem energie je vyšší než její výdej naší fyzickou aktivitou. Tato přebytečná energie se pak skladuje v těle ve formě tělesného tuku a vede ke zvyšování celkové tělesné hmotnosti. Mezi další příčiny obezity pak můžeme řadit věk, pohlaví, genetická predispozice, životní styl, psychologické faktory. Mohou to být také jiné nemoci a užívání některých léků. Paradoxně taky omezení některých závislostí ( kouření, alkoholismus ) může vést ke zvýšení nadváhy a vzniku obezity.

Pacienta po 6 měsících léčby

 

BMI 

Vypočítá se podle vzorce

Vzorec BMI

 

Zadejte své údaje
výška (cm)
hmotnost (kg)
BMI :

 

Hodnoty BMI

Graf BMI

Hodnoty BMI nad 30 bodů je velmi vhodné léčit. Hmotnost nad tuto hodnotu indexu může způsobovat různé zdravotní problémy.

zpět

Cukrovka

Cukrovka 2. typu se nejčastěji vyskytuje ve věku nad 45 let. S nadváhou její výskyt souvisí asi u 80% pacientů. Její léčba nemusí být vždy jen perorálními diabetiky, ale podle závažnosti onemocnění se léčba sestává z pouhé diety a zvýšení pohybové aktivity. Snížení nadváhy podpoří i léčbu perorálními diabetiky. Léčba nadváhy může působit jako prevence proti této chorobě.

zpět

Bolesti kloubů

Nadváha patří mezi nejčastější příčiny bolestí kloubů. Zvýšená tělesná hmotnost vede k nadměrnému opotřebení chrupavek a vazů. Potravinové doplňky mohou tyto problémy částečně zmírnit, ale zásadním je snížení neúměrné zátěže, kterou nadváha na klouby klade.

zpět

Infarkt

Obezita spolu s cukrovkou, zvýšeným krevním tlakem a cholesterolem je jedním z nejrizikovějších faktorů vzniku srdečního infarktu. V případě vzniku srdečního infarktu z jiných příčin je optimální tělesná hmotnost jedním z faktorů, které snižují dobu léčení a vedou ke snížení rizika jeho opakování.

zpět

 

 

 

 

MUDr. Rudolf Němec

 

Jihozápadní V. č. 17

PRAHA 4, 141 00

 

Římská 41

PRAHA 2, 120 00

 

mob. : 603 319 309

 

e-mail :

drnemec@volny.cz

web :

www.leceni-nadvahy.cz